PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Käsitleme teie isikuandmeid ja oleme koostanud käesolevad privaatsuspõhimõtted, milles selgitame, kuidas teie isikuandmeid töötleme.
 

Kontaktandmed
DAVA Foods vastutab andmete eest ja tagab, et teie isikuandmeid käsitletakse seadustega kooskõlas.

DAVA Foods Estonia AS
Saha 18
74201 Loo
Eesti
Telefon: +372 600 0830
E-post: info.ee@davafoods.com


Isikuandmete töötlemine
Kui kogume teie isikuandmed, teavitame teid nii sellest kui ka registreerimise eesmärgist. Teid teavitatakse sellest registreerumise ajal.

Kasutame teie andmeid peamiselt teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ning meie toodete ja teenuste parema kvaliteedi tagamiseks ja ka teiega ühendust võtmiseks.

Meie töödeldavad andmed on muu hulgas:

Isikuandmed: Näiteks andmed, mille sisestate uudiskirja või üritustega liitumisel, tööle kandideerimisel või klienditoega ühendust võtmisel. Sellised andmed võivad olla näiteks nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja teave üritustel osalemise kohta jne.

Tööle kandideerimisel esitatavate täiendavate andmete hulka kuuluvad näiteks sugu, sünniaeg, pilt ja teave, mida otsustate meiega oma kandideerimisavaldusel jagada.
Kui ettevõttega DAVA Foods ühendute, võime edastada teie andmeid meie tütarettevõtetele, agentidele või edasimüüjatele.

Teave veebilehe kasutamise kohta: teie IP-aadress ja teave selle kohta, milliseid lehti meie veebilehel külastate, kogutakse logifailidesse ja Google Analytics programmi. Sellist teavet kasutame teile meie veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks ja tehniliste probleemide lahendamiseks. Kui andmeid enam algseks eesmärgiks tarvis ei ole või need pole enam asjakohased, siis need kustutatakse.
 

Töötleme ainult asjakohaseid isikuandmeid
Töötleme teie kohta ainult asjakohaseid ja ülaltoodud eesmärkideks vajalikke andmeid. Andmete töötlemise eesmärgist sõltub, milliseid andmeid teie kohta töötleme. Sama kehtib meie poolt kasutatavate isikuandmete ulatusele. Me ei kasuta muid isikuandmeid kui ainult neid, mida konkreetseks eesmärgiks vajame. 
 

Töötleme ainult vajalikke isikuandmeid
Kogume, töötleme ja säilitame ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie eesmärkide täitmiseks. Lisaks sellele võib meie poolt meie äritegevuseks kogutavate ja säilitatavate andmete liik olla määratletud ka seadustega. Meie poolt töödeldavate isikuandmete liik ja töötlemise ulatus võivad olla vajalikud ka lepingulise või muu juriidilise kohustuse täitmiseks. 
 

Kustutame teie isikuandmed, kui neid enam ei vaja
Kustutame teie isikuandmed, kui need ei ole enam kogumise, töötlemise ega säilitamise eesmärkideks vajalikud.
Üldpäringud salvestame seniks, kuni teile teie soovitud teenuseid osutame, kuid mitte kauem kui 2 aastaks.
 

Enne teie isikuandmete töötlemist küsime teie nõusolekut
Enne teie isikuandmete ülal toodud eesmärkidel töötlemist küsime selleks teie nõusolekut, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks seaduslik kohustus. Teavitame teid sellisest kohustusest ja meie õigustatud huvist teie isikuandmete käitlemise vastu.

Teie nõusolek on vabatahtlik ja teil on õigus see igal ajal tagasi võtta, võttes selleks meiega ühendust. Rohkema teabe saamiseks võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.
 

Me ei avalda teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta
Kui avaldame teie isikuandmeid meie partneritele ja muudele seotud pooltele, näiteks turunduses kasutamiseks, küsime teilt nõusolekut ja teavitame teid andmete kasutamise eesmärgist. Teil on õigus oma nõusolekut mitte anda. Nagu aga juba eelnevalt mainitud, võime teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ja meie teenuste optimeerimiseks avaldada meie grupiga seotud ettevõtetele ka ilma teie otsese loata.

Me ei küsi teie nõusolekut, kui meil on seaduslik kohustus teie isikuandmeid avaldada, nt ametivõimudele raporteerimise kontekstis.
 

Turvalisus
Kaitseme teie isikuandmeid ja oleme kehtestanud ettevõttesisesed teabeturbe eeskirjad.

Meil on kasutusel teabeturbe eeskirjad, mis sisaldavad juhiseid ja meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks hävimise, kadumise, muutmise, loata avaldamise ja loata juurdepääsu või andmetega tutvumise eest.
 

Teie õigused
Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda.

Teil on alati õigus teada, milliseid andmeid teie kohta töötleme, kust need pärit on ja milleks neid kasutame. Samuti on teil õigus teada, kui kaua teie isikuandmeid säilitame ja kes on teie andmete saaja, kui avaldame andmeid Taanis ja muudes riikides.

Andmetele juurdepääsu võidakse piirata teiste inimeste privaatsuse, kaubandussaladuste ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks.

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke palun meiega ühendust. Meie kontaktandmed on toodud üleval.
 

Teil on õigus taotleda ebatäpsete isikuandmete parandamist või kustutamist
Kui usute, et meie poolt teie kohta töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed, on teil õigus neid parandada. Võtke meiega ühendust ja teavitage meid ebatäpsustest ning sellest, kuidas neid parandada. 

Mõningatel juhtudel on meil kohustus teie isikuandmed kustutada. Näiteks siis, kui oma nõusoleku tagasi võtate. Kui usute, et teie isikuandmed ei ole enam algselt kogutud eesmärgiks vajalikud, võite taotleda nende kustutamist. Samuti võite meiega ühendust võtta siis, kui usute, et teie isikuandmeid on käideldud seaduste või muude juriidiliste nõuetega vastuolus.

Kui esitate taotluse oma isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks, vaatame üle, kas vajalikud tingimused on täidetud, ja teeme andmetes muudatused või kustutame andmed esimesel võimalusel.

Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväide
Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväide. Samuti on teil õigus esitada vastuväide oma andmete jagamisele turunduse eesmärgil. Vastuväite saate saata ülaltoodud kontaktandmetele. Kui teie vastuväide on õigustatud, rakendame meetmeid teie isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.
 

Edasikaebamise õigus
Teil on õigus esitada kaebus otse DAVA Foods‘ile. Kaebuse saate saata e-posti aadressile info.ee@davafoods.com (vt ka kontaktandmeid ülal). Teil on õigus oma isikuandmete käitlemise kohta esitada kaebus ka kohalikele andmekaitseametnikele.
 


KÜPSISED

Küpsised, nende eesmärk ja tähtsus
Kui küpsiseid kasutame, teavitatakse teid nende kasutamisest ja küpsiste kaudu andmete kogumise eesmärgist.

Salvestame küpsised teie seadmesse, et optimeerida funktsioone, suurendada kasutusmugavust ja täiustada veebilehte üleüldiselt, ning ka turundustegevuse eesmärgil.
Näiteks salvestame teie seadmesse järgmiste partnerite küpsiseid:

Google
Kui külastate veebilehte eggomuna.ee, jagatakse teie külastuse andmeid Google‘iga, et saaksime analüüsida, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, mõõta meie turundustegevust ja näidata teile sobivaid reklaame.

Jagame Google‘iga ka teie poolt meie veebilehe kasutamise andmeid. Google kombineerib need andmed ja andmed, mille neile esitasite või mida koguti, kui teenust kasutasite.

Facebook
Kui külastate veebilehte eggomune.ee jagatakse teie külastuse andmeid Facebookiga, et saaksime analüüsida, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, mõõta meie turundustegevust ja näidata teile sobivaid reklaame.

Jagame Facebookiga ka teie poolt meie veebilehe kasutamise andmeid. Facebook kombineerib need andmed ja andmed, mille neile esitasite või mida koguti, kui teenust kasutasite.
 

Küsime teie nõusolekut
Kui teie seadmesse küpsiseid salvestame, küsime selleks teie nõusolekut. Küpsiseid, mis on vajalikud statistika koostamiseks ning funktsioonide ja seadete tagamiseks, võime kasutada ilma teie nõusolekuta.

Kui meie veebilehte külastate, kuvatakse teile hüpikteade küpsiste kohta. Kui seda teadet eirate ja lihtsalt veebilehele edasi lähete, nõustute ülaltoodud eesmärkidel küpsiste kasutamisega.
 

Kui kaua küpsiseid säilitatakse
Küpsised kustuvad teatud arvu kuude (varieerub) pärast ise, kuid need uuenevad igal külastusel.
 

Kuidas küpsiseid kustutada
Küpsiste kustutamise juhend. Internetis on saadaval ka muid juhendeid.
 

Kuidas küpsiseid vältida
Kui te ei soovi küpsiste kasutamist lubada, saate küpsised blokeerida.
Küpsiste vältimise juhend. Internetis on saadaval ka muid juhendeid.
 

Kuidas küpsiseid täpsemalt kontrollida
Kui soovite oma seadmesse salvestatavaid küpsiseid kontrollida, soovitame kasutada lisandmoodulit Ghostery. Me ei ole Ghosteryga mingil moel seotud ega saa selle kasutamise eest tasu. Samuti võite oma iOS seadme seadistada teatud küpsiseid blokeerima – lugege lähemalt aadressilt Apple.