DAVA Foods Estonia

DAVA Foods Estonia AS visioon on olla Teie jaoks väärtuslikeim partner munade ja munatoodete tootmisel ja turustamisel Baltikumis.

Meie väärtused on

  • Innovaatilisus
  • Ausus
  • Usaldusväärsus
  • Läbipaistvus
  • Toiduohutus

Mille eest seisame?

Soovime oma tegevuses olla vastutustundlikud keskkonna suhtes. Selle saavutamiseks teeme head ja konstruktiivset koostööd oma klientide, tarnijate, töötajate ja sidusrühmadega.

Kehtestame oma tarnijatele vastavaid nõudeid ja julgustame neid käituma DAVA Foodsile toodete tarnimisel vastutustundlikult. Toodete valmistamisel peavad tarnijad pöörama vajalikku tähelepanu oma tegevuse sotsiaalsetele, keskkondlike, tervishoiu ja ohutusega seotud aspektidele.

Kuulume Skandinaavia DAVA Foods Group kontserni koosseisu. Tugeva kontserni osana on meie käsutuses enam ressursse selleks, et töötada Balti riikide tarbijatele välja kaasaegseid uudistooteid. Soovime uute kasutusviisidega tõsta muna väärtust meie igapäevase toidu tervisliku ja toitva osana.

Oleme pühendunud oma klientidele kvaliteetsete munatoodete pakkumisele ja tarbijatele lisandväärtuse võimaldamisele läbi uuendusliku turunduse ning laia tootevaliku.

DAVA Foods Estonia on Eestis juhtiv munatoodetega tegelev ettevõte. Toodame oma Tallinna lähistel asuvas farmis Eesti tarbijatele kvaliteetseid kanamune, kasutades selleks kaasaegset tehnoloogiat, Skandinaavia stiilis juhtimist ja rangeimaid tootmise, bioloogilise ohutuse ning hügieenialaseid standardeid.

Eesti ettevõttena rõhutame kohaliku tegevuse olulisust ja kasutame oma söötades võimalikult palju Eesti päritolu teravilja ning rapsiõli. Samuti on meie töötajad enamasti kohalikud inimesed.

DAVA Foods Estonial on pikaajalised traditsioonid ja juured Eesti põllumajanduses. Läbi sajandite on meie farm olnud Eesti tarbijate peamine kvaliteetsete munadega varustaja.

DAVA Foods Estonia loodi 2015. aasta detsembris kahe munatööstusettevõtte, Koks Munatootmine OÜ ja Muna Foods OÜ, liitmise teel. DAVA Foods Estonia omanik on 100% Taani ettevõte DAVA Foods Holding.

Täna valmistab DAVA Foods Estonia oma Tallinna lähistel asuvas farmis ligikaudu 40% Eestis toodetavatest munadest. Meie Eggo tootenimega mune tarnitakse värskena iga päev.

Kogu tootmisahela ulatuses parimate tulemuste tagamiseks on meil Telliveres oma noorlinnufarm, milles kasvatatakse hoole ja hea toidu abil tibudest tragid munejad meie munafarmi.

MUNADE PAKENDAMINE VANASTI

Ajalugu, areng ja kasv
 
1956    Talleggi eelkäija Tallinna Linnuvabrik alustas tegevust, toodeti 24 000 muna
 
1965    Alustati tegevuse laiendamist ja eesmärgiks sai toota 40 miljonit muna
 
1982    Liideti Tallinna Linnuvabrikuga Kostivere sovhoos, moodustus Tallinna Näidislinnuvabrik-sovhoos
 
1993    Asutati AS Tallegg Mahuliselt hakkas ettevõtte toodangus suurenema linnuliha ning vähenema munade osatähtsus
 
1996    Ettevõte ostis AS-i Ranna Linnukasvatus tervikvara
 
2001    Soome ettevõte HK Ruokatalo ning Rootsi Farmerite Föderatsioon (LRF) ostsid AS Tallegg aktsiate kontrollpaki
 
2010    Moderniseeriti koos firmaga BigDutchman kanafarmid
 
2014    HKScan Estonia AS viis munaäri eraldi ettevõttesse Koks Munatootmine OÜ
 
2015    HKScan Estonia AS-le kuulunud Koks Munatootmine OÜ-l on uus omanik DAVA Foods
 
2015   Koks Munatootmine OÜ liideti Muna Foods OÜ-ga ning ühinenud ettevõtte uueks ärinimeks on DAVA Foods Estonia
Photo