Kood munal

Alates 01.05. 2004 on kanamune pakendavatel ettevõtetel kohustus märgistada A–klassi mune tootjakoodiga, mis koosneb numbrite ja tähtede kombinatsioonist vastavalt Euroopa Liidu direktiivile nr 2002/4. 


Munade Märgistus


Toome näite: muna peal on märgistus 3EE12787. 

Number 3 tähistab lindude pidamise viisi vastavalt EL regulatsioonile nr 589/2008 (1 – vabalt peetavate kanade munad, 2 – õrrekanade munad, 3 – puuris peetavate kanade munad), EE on Eesti vabariigi ISO kood (näitab tootja riiki) ja 12787 on farmi hoonele antud number (antud juhul Kulli 1. kanala). Farmi numbreid väljastab Vabariiklik Veterinaar – ja Toiduamet vastava taotluse alusel. DAVA Foodsil on praegu kasutusel 8 erinevat tootjakoodi.    

3 EE 12787 (Kulli 1)

3 EE 16104 (Kulli 2)

3 EE 16121 (Kulli 3)

3 EE 16156 (Kulli 4)

3 EE 16169 (Kulli 5)

3 EE 16176 (Kulli 6)

3 EE 16179 (Kulli 7)

3 EE 16206 (Kulli 8)

Kana - Hen - photo