KVALITEET JA OHUTUS

Meie äri aluseks on toidu kõrge turvalisus ja kvaliteet. „Põllult lauale” – kvaliteedisüsteem on üks meie äri nurgakive, mis seab kõrged nõudmised kvaliteedile, toiduohutusele, tootmisele ja loomade heaolule. Me kontrollime ja tagame kvaliteedi terve väärtusahela ulatuses. Tõhusa tootmise ja kõrge toiduohutuse eelduseks on kvaliteetne ja turvaline sööt ja kasutame vaid usaldusväärsete partnerite sööta.

Kvaliteet on oluline ka kanakasvatajatele, munatootjatele ja loomadele endile. „Põllult lauale” - kvaliteedisüsteem tugineb HACCP põhimõtetele, mis määravad kindlaks toiduohutuse reeglid alates viljakoristusest kuni toote lõpptarbimiseni. Oleme selle süsteemi välja töötanud tihedas koostöös farmi juhtidega ja täiustame seda laekuva tagasiside põhjal pidevalt.

Klient võib meie toodete kvaliteedis ja turvalisuses alati kindel olla. Me kohus on seista selle eest, et nii toorainete kui kogu tootmise kvaliteet oleks ühtlaselt kõrge.

Kvaliteedinäitajad
Munade kaubandusstandardite kohaselt jagatakse munad kahte kategooriasse – A ja B –, millest A on mõeldud tarbijatele ja B tööstusele, kus neid enne tarbijani jõudmist töödeldakse.

A-klassi munade kvaliteedinõuded

• Koor peab olema kahjustusteta

• Õhuvahe, kõrgus mitte üle 6 mm

• Rebu peab asetsema muna keskel

• Munavalge peab olema selge ja läbipaistev

• Munas ei tohi olla võõrkehi

• Munal ei tohi olla „võõrast” lõhna

Mõranenud munade kontrollimine
Pakkimismasin kontrollib helidetektori abil mõrade esinemist munakoores. Muna lüüakse kolme kohta haamrikestega, mille otsas on mikrofon. Iga muna lüüakse neli korda kolme kohta.

Peegeldunud heli määrab, kas koor on terve või mitte.

Määrdunud ja veriste munade kontrollimine. Pakkimismasina töö kontroll
Munade sorteerimise ühe osana valgustatakse kõik munad läbi. Selles liini osas töötav inimene vaatab kõik munad üle ja eemaldab määrdunud munad ja veremunad.

Lisaks teostatakse perioodiliselt sorteerimismasina töö kontrolli. Selleks võetakse juba pakendatud munad, avatakse nende pakendid ja munade läbivalgustamisel kontrollitakse mõrade olemasolu ja õhuvahe paksust, visuaalselt kontrolitakse munade puhtust ning kaalutakse munad, et kontrollida, kas sorteerimismasin on nad õigesse kaalukategooriasse liigitanud.

Koorega munade kvaliteedikontroll
Seadusandlusega on sätestatud, et A-klassi munade lubatud kvaliteedihälbed. Pakenduskeskusest väljastamise hetkel võib kvaliteedivigu olla maksimaalselt 5%-l munadest. Muudel turustusettappidel võib kvaliteedivigu olla maksimaalselt 7% munadest. 

Munade vastavust A-klassi munade nõuetele kontrollitakse eelpool mainitud meetoditel: osaliselt sorteerimismasina automatiseeritud protsesside abil osaliselt visuaalsel kontrollil pakenduskeskuse töötajate poolt. Protsessi tõhusust kontrollitakse perioodiliselt majasiseselt ja isaks käib aeg-ajalt pakendatud munade kvaliteedikontrolle läbi viimas ka Veterinaar- ja Toiduameti inspektor.

Lisaks munade visuaalsele ja kaalu kontrollile viib Veterinaar- ja Toiduameti inspektor mune aegajalt ka laboratoorsetele uuringutele, et teha kindlaks, kas munad vastavad kehtestatud nõuetele näiteks veterinaarravimite sisalduse osas. 

Salmonella bakter
Salmonella on patogeenne soolebakter, mis esineb looduses ja loomade sõnnikus. See levib sõnniku kaudu teistele loomadele, pinnasesse, vette ja vilja. See võib ka levida kanalt munale, nii et tibu nakatub haudumise ajal. Inimesed võivad nakatuda nimetatud allikate kaudu, aga enamasti toiduga, kui see on bakteritega saastunud. Risk nakatuda on munade, linnu-, sea- ja veiseliha, tooreste juurviljade, pastöriseerimata piima, mereandide jne kaudu. Salmonella bakter elab kõige paremini 25–40 °C juures. Salmonelloosi sümptomid on tavaliselt üldine halb enesetunne, kõhulahtisus ja -valu, iiveldus, oksendamine ja/või palavik. Samuti võib see põhjustada liigese-, lihase- ja peavalu.

Salmonellaga saastumise vältimine

Minimeerimaks võimalikku Salmonella bakteri sttumist meie kanalatesse järgitakse kanala igapäeva töös rangeid bioohutusmeetmeid mille hulgas on näiteks kontrollitud sööda kasutamine, võõraste inimeste farmidesse sisenemise keelamine, farmidesse sisenemisel kaitseriietuse kasutamine jne.

Salmonella kontrollimine

Meie farmis võetakse Salmonella proove kanade väljaheitest minimaalselt iga kahe nädala tagant, sest see on kõige tõhusam viis tagamaks, et farmi võimalik saastumine avastataks nii vara kui võimalik. Võetud proovid analüüsitakse akrediteeritud laboris. Väljaheiteproovid näitavad, kas kanad on nakatunud või mitte. Kui peaks juhtuma, et kanad on nakatunud Salmonella bakteriga, siis läheb mõni nädal aega, enne kui bakter võib edasi kanduda munadele, seega võimaldab antud staadiumis tehtud regulaarne kontroll saada teavet võimalikust saastumisest piisavalt vara, et hoida ära nakatunud munade sattumist väljastatavate toodete sekka.

Picture