DAVA Foods Grupp

DAVA Foods grupp koosneb seitsmest ettevõttest ja ühest müügikontorist ning on munade kategoorias Skandinaavia turuliider. Peakorter asub Hadsundis Taanis. Grupp käitleb ligikaudu 1,6 miljardit muna aastas. Grupp töötleb, pakendab ja turustab värskeid mune ning mitmeid küpsetatud ja pastöriseeritud munatooteid ning keedetud ja kooritud mune.

Grupil on kuus pakenduskeskust, neli tootmistehast ja üks keeduliin.
Taani: Kaks pakenduskeskust ja üks tootmistehas
Norra: Üks tootmistehas ja üks keeduliin
Rootsi: Üks pakenduskeskus ja üks tootmistehas
Soome: Kaks pakenduskeskust ja üks tootmistehas
Eesti: Üks pakenduskeskus 

DAVA Foods Grupi aastakäive 2018. aastal oli 179 miljonit eurot. Grupi aastakäive 2019. aastal on eeldatavalt 194 miljonit eurot. Omanikustruktuuri kaudu on DAVA Foodsi juured ka põllumajanduses ja Põhja-Euroopa loomasöödatööstuses.​


 

Meie väärtused

Innovatsioon - Innovation

Innovatsioon

Skandinaavia turu liidrina väärtustame kõrgelt innovatsiooni ja viime ellu tarbijate ootusi ja uusi ideid. Meie tugevus on otsida ja näha uusi võimalusi munatoodete turundamisel.

 

Läbipaistvus - Transparency

Läbipaistvus

Räägime avatult munade tootmisest ja toiduohutusest.

Ausus ja usaldusväärsus - Honesty and trustworthiness

Ausus ja usaldusväärsus

Ausus ja usaldusväärsus on meie töös väga olulised. Väärtustame otsekohest suhtlust, et jõuda ühiste eesmärkideni.

Toiduohutus - Food safety

Toiduohutus

Meie äri tugineb algusest lõpuni kõrgel toiduohutusel ja kvaliteedil. Oleme enda tegevuses läbipaistvad ja avatud suhtlusele. DAVA Foods'il on IFS sertifikaat.